Уважаеми клиенти,
Ползването на платформата за интернет банкиране е преустановено в Петък, 09.11.2018 г. от 15:00 часа.
Можете да оперирате с Вашите сметки и да управлявате Вашите продукти онлайн през BACB Plus като канал за онлайн банкиране.
Ако все още нямате активиран потребителски профил в BACB Plus, най-любезно молим да посетите удобен за Вас офис на Банката и да извършите необходимата регистрация.
Юридически лица – потребители на старата платформа, могат да получат своите извлечения само в офис на БАКБ. След надлежна регистрация в BACB Plus, извлеченията по сметки ще са налични чрез този канал.
Благодарим за съдействието!
С уважение,
Екипът на БАКБDear clients,
Internet banking platform is suspended at 15:00 h on Friday, 09.11.2018.
In order to operate with your accounts and to manage your bank products online you may use BACB Plus as channel for online operations.
In case you still do not have active user profile in BACB Plus, you are kindly requested to visit one of our branches for further registration.
All legal entities - users of the old platform, may receive account statements at BACB office only. After proper registration in BACB Plus, accounts statements will be available through this channel.
Thank you for your cooperation,
Your sincerely,
BACB team